DIES
HRS
MIN
SEG

VCF - SDH

vs

Valencia CF vs Huesca

23 Des / 12:00 Jornada 17

Actualidad del Valencia C.F.
10 Novembre de 2017

Aprovats tots els punts de l'orde del dia de la Junta General Ordinària d'Accionistes del Valencia CF S.A.D.

El Consell d'Administració del VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. ha celebrat este divendres 10 de novembre la Junta General Ordinària d'Accionistes en la ciutat de València, en la Fira de València, Centre d'Esdeveniments, siti en Avinguda de Fires, número 1, per a deliberar i, després dels resultats, ha aprovat els assumptes compresos en l'Orde del Dia:

1. Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l'Estat de Fluxos d'Efectiu), així com l'Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat, corresponents a l'exercici 2016.17, així com la gestió del Consell d'Administració durant eixe període i proposta d'aplicació de resultats de l'exercici.

2. Reducció del nombre de consellers de deu a nou. Reelecció dels nou membres del Consell d'Administració de la Societat.

3. Reelecció d'Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2017/18.

4. Creació de la pàgina web corporativa i consegüent modificació dels articles 4 i 10 dels Estatuts Socials de la Societat.

RESULTATS DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DEL VALENCIA CF S.A.D.

PARTNERS